Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, SC Kronos Business Solutions srl cu sediul în Str. Birnova, Nr 1, Bl M115, Ap 34 Sector 5, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub Nr J40/10237/2006, CUI 18787705 are obligația de a administra în condiții de siguranță datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră.

SC Kronos Business Solutions srl este operator de date cu caracter personal înregistrat sub numărul 28247 la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Datele furnizate de dumneavoastră vor fi folosite în scopul de promovare, publicitate și de fidelizare a clientelei prin organizarea de promoții, tombole și acordarea de reduceri de preț si nu vor fi dezvăluite nici unei terțe persoane.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a vă adresa justiției. Aveţi dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată pe adresa SC Kronos Business Solutions SRL.

CONTACTEAZA-NE!

Trimite-ne intrebarea ta si-ti vom raspunde in cel mai scurt timp.

Se trimit datele

©2018 Comunitate de antreprenori cu activitati independente

PFA - PFI - II -IF - Profesii Liberale

x (x)
x (x)
x (x)
x (x)
x (x)
x (x)
x (x)

sau

Log in with your credentials

sau    

Ați uitat datele dvs.?

sau

Create Account