​Declaratia Unica
Pentru ​toate categori​ile de venit
realizat​e de persoanele fizice in 2018


long-arrow-down
 • check
  ​Venituri din activitati independente impuse in sistem real sau la norma de venit - PFA, PFI, II, IF, Profesii Liberale;
 • check
  Venituri din drepturi de autor si toate veniturile care se impoziteaza prin retinere la sursa;
 • check
  Venituri din cedarea folosintei bunurilor inclusiv venituri din arenda;
 • check
  Venituri din ​investitii: dividende, dobanzi, titluri de valoare;
 • check
  Venituri din​ agricultura, din premii si din jocuri de noroc; ​

​Aboneaza-te la noutati si descarca ​Raportul Gratuit:

​​CE CUPRIN​DE RAPORTUL ​GRATUIT:

​1. Introducere (p.3)
2. Categorii de venituri realizate de persoanele fizice (p.5):
    2.1 Venituri impozitate in sistem real, pe baza datelor din contabilitate;
    2.2 Venituri impuse in baza cotelor forfetare de cheltuieli;
    2.3 Venituri impozitate la norma de venit;
    2.4 Venituri cu retinere la sursa;
3. Declaratia unica – cine si cand o depune? (p.10)
4. Contributia pentru asigurari sociale (pensie) – CAS – 25% (p.14)
5. Contributia pentru asigurari de sanatate – CASS – 10% (p.18)
6. Concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate - 1% (p.23)
7. Calculul impozitului pentru fiecare categorie de venit (p. 24)

Observatie! Prevederile din ​Raport sunt i​n acord cu actualizarile aduse Codului Fiscal pana la data de 25 Iunie 2018.

Copyright 2018, ​ ​Ghid PFA - Ghid Contabil si Fiscal pentru Persoane Fizice care desfasoara activitati economice

sau

Log in with your credentials

sau    

Ați uitat datele dvs.?

sau

Create Account